प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? Prakash Varsh Kiski Ekai Hai?
in Science
2 views
1 vote
1 vote
Prakash Varsh (Light Years) Kiski Ikai Hai?
in Science
by
144k Points

1 Answer

1 vote
1 vote
 
Best Answer

प्रकाश वर्ष "दूरी (Distance)" की इकाई है।

by
144k Points

Related Questions

2 Votes
2 Votes
1 answer 2 Views
2 Votes
2 Votes
1 answer 2 Views
2 Votes
2 Votes
1 answer 1 view
2 Votes
2 Votes
1 answer 1 view

4.8k Questions

4.6k Answers

0 Comments

24 Users