+2 votes
2 views
मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? Maurya Samrajya Ka Antim Shasak Kaun Tha?
in History by (325k points) | 2 views

1 Answer

+2 votes
Best answer

मौर्य साम्राज्य (Maurya Empire) का अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था।

by (325k points)

Related Questions

+2 votes
1 answer
4,570 questions
4,450 answers
0 comments
427 users